Banaś bez dostępu do tajemnic. To efekt postępowania ABW

Banaś bez dostępu do tajemnic. To efekt postępowania ABW

Banaś bez dostępu do tajemnic. To efekt postępowania ABWMarian Banaś bez dostępu do tajemnic. To efekt wszczęcia postępowania sprawdzającego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dotyczącego jego poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych. W praktyce oznacza to, że jego funkcje w Najwyższej Izbie Kontroli mogą się ograniczyć tylko do administrowania.


Comments are closed.