Bez zarzutów, ale wciąż w areszcie. Dramatyczna sytuacja polskich marynarzy w Meksyku

Bez zarzutów, ale wciąż w areszcie. Dramatyczna sytuacja polskich marynarzy w Meksyku

Bez zarzutów, ale wciąż w areszcie. Dramatyczna sytuacja polskich marynarzy w MeksykuTo załoga ujawniła przemycaną na masowcu UBC Savannah kokainę i sama zawiadomiła o tym meksykańską policję. Mimo to po czterech dniach od kontroli na statku, meksykańskie służby zdecydowały o aresztowaniu 22 jej członków. Wśród aresztowanych są trzej Polacy – kapitan, pierwszy oficer i pracownik maszynowni. Pozostali to obywatele Filipin. Nikt z członków załogi nie usłyszał jak dotąd formalnych zarzutów. Mimo to wszyscy nadal przebywają w areszcie i czekają na proces.


Comments are closed.