500+ dla niepełnosprawnych. Senatorowie poparli obniżenie progu dochodowego

500+ dla niepełnosprawnych. Senatorowie poparli obniżenie progu dochodowego

500+ dla niepełnosprawnych. Senatorowie poparli obniżenie progu dochodowegoKomisja senacka poparła poprawkę zgłoszoną przez senatorów PiS dotyczącą obniżenia progu dochodowego, który będzie uprawniał do pobierania świadczenia 500+ osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Zgodnie z nią łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł.


Comments are closed.