Kraków: Prokuratura wszczęła śledztwo ws. składowiska odpadów poprzemysłowych

Kraków: Prokuratura wszczęła śledztwo ws. składowiska odpadów poprzemysłowych

Kraków: Prokuratura wszczęła śledztwo ws. składowiska odpadów poprzemysłowychProkuratura bada sprawę składowisk huty przy ulicy Dymarek. Jak wielokrotnie informowaliśmy, naukowcy wykryli tam „bardzo wysokie zawartości metali ciężkich, m.in. ołowiu, cynku, kadmu i rtęci”. O tego typu substancjach, nie wiedział np. WIOŚ w Krakowie. Po kontroli składowiska stwierdzono jednak, że występują tam arsen, bar, cynk, chrom, miedź, molibden, nikiel, antymon, selen, żelazo, kadm, ołów i rtęć. Te jednak – według inspekcji – mieszczą się w normach.


Comments are closed.