Rozprawa ws. pytań Sądu Najwyższego w Luksemburgu: Stanowiska bez zmian, nowa data wydania opinii

Rozprawa ws. pytań Sądu Najwyższego w Luksemburgu: Stanowiska bez zmian, nowa data wydania opinii

Rozprawa ws. pytań Sądu Najwyższego w Luksemburgu: Stanowiska bez zmian, nowa data wydania opiniiOpinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE ws. pytań prejudycjalnych polskiego Sądu Najwyższego dotyczących m.in. niezależności Krajowej Rady Sądownictwa zostanie wydana 27 czerwca. Oznacza to, że ostateczny wyrok unijnego Trybunału zapadnie prawdopodobnie kilka lub kilkanaście tygodni później.


Comments are closed.