Sensacyjne oświadczenie Mariana Banasia. „Byłem gotów złożyć urząd prezesa NIK”

Sensacyjne oświadczenie Mariana Banasia. „Byłem gotów złożyć urząd prezesa NIK”

Sensacyjne oświadczenie Mariana Banasia. "Byłem gotów złożyć urząd prezesa NIK"„Byłem gotów złożyć urząd prezesa NIK” – ogłasza Marian Banaś w specjalnym oświadczeniu, do którego dotarli dziennikarze RMF FM. Dalej podkreśla jednak, że „z przykrością” stwierdził, że jego „osoba stała się przedmiotem brutalnej gry politycznej”, i że „jako prezes Izby nie może pozwolić, by stała się ona przedmiotem politycznych rozgrywek i targów”. „Dlatego w poczuciu odpowiedzialności za Najwyższą Izbę Kontroli będę kontynuował powierzoną mi przez parlament misję” – podsumowuje Marian Banaś.


Comments are closed.